องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการดำเนินการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 19 ม.ย. 66 273
รายงานการดำเนินการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 19 ม.ย. 66 271
แผนการปฏิบัติและป้องกันการทุจริต แผน ปปช. ปี2566 19 ม.ย. 66 272
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 18 ม.ย. 66 269
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18 ม.ย. 66 276
แผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 18 ม.ย. 66 245
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11 ม.ย. 65 598
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 11 ม.ย. 65 654
แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย 17 มิ.ย. 63 975
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 มิ.ย. 63 915
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 มิ.ย. 63 905
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 6 พ.ค. 63 860
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 พ.ค. 63 879
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 6 พ.ค. 63 956