องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11 ม.ย. 65 330
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 11 ม.ย. 65 367
แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย 17 มิ.ย. 63 679
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 มิ.ย. 63 632
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 มิ.ย. 63 634
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 6 พ.ค. 63 593
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 พ.ค. 63 608
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 6 พ.ค. 63 669