องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม



ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4











 


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
กำหนดโครงสร้าง อบต.วังไชย   23 ก.ค. 63 24
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภายใน อบต.วังไชย   19 พ.ค. 63 36
View : 639