องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 53

หัวข้อ:: รายงานการดำเนินการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน


รายงานการดำเนินการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 19 เมษายน 66 View : 371
การปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต  (ดู 1078)
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต  (ดู 979)
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต  (ดู 973)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 1028)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 1045)
แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย  (ดู 1110)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  (ดู 783)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :