องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

ปลูกผักต้านโควิค

ปลูกผักต้านโควิค... วันที่ 22 มิ.ย. 63 (ดูู 134)

โครงการโควิค -19

โครงการโควิค -19... วันที่ 22 มิ.ย. 63 (ดูู 256)

โครงการคัดแยกขยะ

โครงการคัดแยกขยะ... วันที่ 22 มิ.ย. 63 (ดูู 241)

ปลูกต้นไม้ 63

ปลูกต้นไม้ 63... วันที่ 22 มิ.ย. 63 (ดูู 129)

ออกประชาคม

ออกประชาคม ... วันที่ 18 มิ.ย. 63 (ดูู 134)

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร ... วันที่ 17 มิ.ย. 63 (ดูู 112)

ออกสำรวจวาตภัย

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563... วันที่ 21 พ.ค. 63 (ดูู 246)

gallery

gallery... วันที่ 18 พ.ค. 63 (ดูู 118)

gallery

gallery... วันที่ 18 พ.ค. 63 (ดูู 118)

gallery

gallery... วันที่ 18 พ.ค. 63 (ดูู 120)

gallery

gallery... วันที่ 18 พ.ค. 63 (ดูู 102)