องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
เอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์   17 มิ.ย. 63 79
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร   17 มิ.ย. 63 74
คำร้องทั่วไป   17 มิ.ย. 63 70
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ   21 ก.ค. 63 75
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   21 ก.ค. 63 69
แบบลงทะเบียนผู้พิการ   21 ก.ค. 63 73