องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
เอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์   17 มิ.ย. 63 110
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร   17 มิ.ย. 63 104
คำร้องทั่วไป   17 มิ.ย. 63 102
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ   21 ก.ค. 63 106
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   21 ก.ค. 63 101
แบบลงทะเบียนผู้พิการ   21 ก.ค. 63 103