องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
เอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์   17 มิ.ย. 63 423
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร   17 มิ.ย. 63 413
คำร้องทั่วไป   17 มิ.ย. 63 416
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ   21 ก.ค. 63 421
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   21 ก.ค. 63 415
แบบลงทะเบียนผู้พิการ   21 ก.ค. 63 417