องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อ:: แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย


แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชยดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แผนทุจริต ปี 61-64.rar   17 มิ.ย. 63 373
วันที่ : 17 มิถุนายน 63 View : 679
การปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต  (ดู 669)
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต  (ดู 608)
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต  (ดู 593)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 634)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 631)
แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย  (ดู 679)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  (ดู 367)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :