องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2 ก.ค. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบบุคลากร 2 ก.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 25 มิ.ย. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.โนนเกษตร 22 มิ.ย. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.วังหิน ดู่ใหญ่ 22 มิ.ย. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.ดอนก่อ แก่งสนาม 22 มิ.ย. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดนัดวังหิน 21 พ.ค. 63 22
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก 18 พ.ค. 63 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว 18 พ.ค. 63 10