องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 21 ก.ย. 63 16
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 21 ก.ย. 63 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง 28 ส.ค. 63 21
ประกาศหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ 28 ส.ค. 63 25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 28 ส.ค. 63 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง ประกาศให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ประจำปี 2562 27 ส.ค. 63 23
ร่วมเป็นตัวแทนในการขับร้องบทเพลงกษัตริย์ของปวงชน ซึ่งเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 25 มิ.ย. 63 36
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 มิ.ย. 63 49
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 18 พ.ค. 63 60
จดหมายข่าว อบต.วังไชย 18 พ.ค. 63 50
ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ 18 พ.ค. 63 51
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 พ.ค. 63 45
ประกาศเรื่องการสำรวจสิ่งปลูกสร้าง 18 พ.ค. 63 41