องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: รายงานการดำเนินการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565


รายงานการดำเนินการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 19 เมษายน 66 View : 56
การปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต  (ดู 734)
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต  (ดู 658)
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต  (ดู 649)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 694)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 693)
แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย  (ดู 748)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  (ดู 433)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :