องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 29


นายยวน คำยา
ประธานสภา

นายจิรศักดิ์ ทวิลา
เลขานุการสภาฯ

นายอนุชิต นอกุล
รองประธานสภาฯ

นายจวน อันแสน
ส.อบต.หมู่ 1

นายสาคร แสนบุญศิริ
ส.อบต.หมู่2

นายคำตัน แสนลา
ส.อบต.หมู่2

นายนิภา เทียนยุทธ
ส.อบต.หมู่3

นายฉัตรดิฉัย ทองใบ
ส.อบต.หมู่ 4

นายทองม้วน ทองดอนก่อ
ส.อบต.หมู่4

นายนิคม อาสาทำ
ส.อบต.หมู่5

นายสุภาพ แสงสังข์
ส.อบต.หมู่5

นายสุวรรณ แสงเลิศ
ส.อบต.หมู่6

นายศุภวัตร คำยา
ส.อบต.หมู่6

นายทองพูล นอกุล
ส.อบต.หมู่7

นายชัยศิลป์ แก้วยา
ส.อบต.หมู่8

ว่าง
ส.อบต.หมู่8

นายสมคิด ปะวันนัง
ส.อบต.หมู่9

นายจรัส แสนสี
ส.อบต.หมู่9

นายสำรวจ อนุวรรณ์
ส.อบต.หมู่10

นายวิเชียร สงเสริฐ
ส.อบต.หมู่10