องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 43

หัวข้อ:: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ 1.xls   18 ม.ย. 66 212
วันที่ : 18 เมษายน 66 View : 300
การปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต  (ดู 986)
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต  (ดู 906)
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต  (ดู 890)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 945)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 953)
แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย  (ดู 1020)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  (ดู 688)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :