องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 41

หัวข้อ:: ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย


ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจ.xls   18 ม.ย. 66 219
วันที่ : 18 เมษายน 66 View : 325
การปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต  (ดู 1009)
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต  (ดู 927)
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต  (ดู 916)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 973)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 978)
แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย  (ดู 1046)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  (ดู 720)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :