องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน 18 ม.ย. 66 211
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 18 ม.ย. 66 227
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 20 ม.ย. 65 609
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 20 ม.ย. 64 721
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 6 พ.ค. 63 910
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 6 พ.ค. 63 1003
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 6 พ.ค. 63 894
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี 6 พ.ค. 63 876