องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่


รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แบบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียกการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ_6_เดือน 2565.docx   20 ม.ย. 65 235
วันที่ : 20 เมษายน 65 View : 383
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :