องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่


รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แบบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียกการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ_6_เดือน 2566.docx   19 ม.ย. 66 26
วันที่ : 18 เมษายน 66 View : 80
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี  (ดู 728)
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  (ดู 756)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 847)
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA)  (ดู 765)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   (ดู 589)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   (ดู 454)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   (ดู 80)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :