องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ:: แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน


แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  ของหน่วยงานดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.docx   18 ม.ย. 66 25
วันที่ : 18 เมษายน 66 View : 61
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี  (ดู 728)
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  (ดู 756)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 847)
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA)  (ดู 765)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   (ดู 589)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   (ดู 454)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   (ดู 79)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :