องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อ:: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
บันทึกรายงานการร้องเรียนการทุจริต 64.docx   20 ม.ย. 64 315
วันที่ : 20 เมษายน 64 View : 526
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :