องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 49

หัวข้อ:: การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566


การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 66 View : 344
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :