องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
หัวข้อ :: ประกาศหลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน อบต.วังไชย


ประกาศหลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน อบต.วังไชย



ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
2.ประกาศหลักเกณฑ์ การขาด ลา มาสาย.doc   16 มิ.ย. 63 6
  View : 9
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :