องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย
เรื่อง  นโยบายไม่รับของขวัญ  (No gift policy)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ประกาศ เรื่องNo gift policy.docx   18 ม.ย. 66 28
วันที่ : 18 เมษายน 66 View : 60
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :