องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 46

หัวข้อ:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย
เรื่อง  นโยบายไม่รับของขวัญ  (No gift policy)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ประกาศ เรื่องNo gift policy.docx   18 ม.ย. 66 228
วันที่ : 18 เมษายน 66 View : 309
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะ บ้านดอนกลอย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  (ดู 735)
ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบรรเทาสาธารณภัยขั้นตั้น ในสถานศึกษา   (ดู 717)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)  (ดู 309)
รายงานผลตามนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy) รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2566   (ดู 317)
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567 และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่  (ดู 27)
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566  (ดู 15)
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ.2566  (ดู 15)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :