องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อ:: ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะ บ้านดอนกลอย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


 
นายบัวทอง ศรีกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย พร้อมกับประธานสภา สมาชิกสภา ปลัด รองปลัด พนักงานส่วนตำบล อสม.และตัวแทนประชาชนหมู่ที่ 5 ตำบลวังไชย ร่วมศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะ บ้านดอนกลอย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำความรู้ มาปรับใช้ และบริหารจัดการขยะของชุมชน ให้แก่พี่น้องชาวตำบลวังไชย


วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 65 View : 576
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :