องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ:: บริการประชาชน E-Service


บริการประชาชน E-Serviceดาวน์โหลด วันที่ โหลด
เอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์.rar   17 มิ.ย. 63 356
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร.rar   17 มิ.ย. 63 350
คำร้องทั่วไป.rar   17 มิ.ย. 63 358
วันที่ : 6 พฤษภาคม 63 View : 675
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :