องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 44

หัวข้อ:: บริการประชาชน E-Service


บริการประชาชน E-Serviceดาวน์โหลด วันที่ โหลด
เอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์.rar   17 มิ.ย. 63 574
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร.rar   17 มิ.ย. 63 613
คำร้องทั่วไป.rar   17 มิ.ย. 63 621
วันที่ : 6 พฤษภาคม 63 View : 1022
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :