องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อ:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง การใช้แผนตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2566


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง การใช้แผนตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 4 ตุลาคม 65 View : 433
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :