องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 38

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อ 20 มี.ค. 67 31
รายงานการประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัังที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 20 มิ.ย. 66 167
ประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2565 20 มิ.ย. 66 148
รายงานการประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ปี พ.ศ.2565 20 มิ.ย. 66 147
รายงานการประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ปี พ.ศ.2565 20 มิ.ย. 66 169
รายงานการประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่1 ปี พ.ศ. 2565 20 มิ.ย. 66 169
รายงานการประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่2 ปี พ.ศ.2565 20 มิ.ย. 66 119
รายงานการประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565 20 มิ.ย. 66 125
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 15 มิ.ย. 66 128
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 24 ก.พ. 66 203
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 23 ก.ย. 65 286
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 5 ส.ค. 65 352
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 25 ก.พ. 65 452
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 6 ม.ค. 65 486
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 6 ม.ค. 65 454
ประกาศอำเภอบรือ/วังไชย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ 21 ก.ย. 64 488
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 16 ส.ค. 64 485
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 4 ส.ค. 64 500
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 23 ก.พ. 64 536
บันทึกการประชุม 16 ก.ค. 63 586
หนังสือเชิญประชุม ปี 63 16 ก.ค. 63 575
หนังสือเชิญประชุม 16 ก.ค. 63 572
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2563 16 ก.ค. 63 625
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2562 16 ก.ค. 63 645
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 25 มิ.ย. 63 613
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 6 พ.ค. 63 632
ประกาศเรียกประชุมสภา 6 พ.ค. 63 614
นัดประชุมสภา 6 พ.ค. 63 622
รายงานการประชุมสภา 6 พ.ค. 63 627