องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 24 ก.พ. 66 21
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 23 ก.ย. 65 108
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 5 ส.ค. 65 162
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 25 ก.พ. 65 242
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 6 ม.ค. 65 285
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 6 ม.ค. 65 273
ประกาศอำเภอบรือ/วังไชย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ 21 ก.ย. 64 295
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 16 ส.ค. 64 308
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 4 ส.ค. 64 316
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 23 ก.พ. 64 355
บันทึกการประชุม 16 ก.ค. 63 400
หนังสือเชิญประชุม ปี 63 16 ก.ค. 63 386
หนังสือเชิญประชุม 16 ก.ค. 63 394
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2563 16 ก.ค. 63 416
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2562 16 ก.ค. 63 434
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 25 มิ.ย. 63 416
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 6 พ.ค. 63 424
ประกาศเรียกประชุมสภา 6 พ.ค. 63 415
นัดประชุมสภา 6 พ.ค. 63 427
รายงานการประชุมสภา 6 พ.ค. 63 426