องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 42

หัวข้อ:: มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความใส่โปรง.doc   11 พ.ค. 64 580
วันที่ : 11 พฤษภาคม 64 View : 986
มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 1007)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน  (ดู 1017)
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ  (ดู 1006)
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  (ดู 1016)
มาตรการป้องกันการ รับสินบน  (ดู 1044)
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต  (ดู 1029)
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง  (ดู 1050)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :