องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ:: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 66 View : 37
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :