องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA)


 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA)

  View : 57
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :