องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ:: กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง
เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์ การขาด ลา มาสาย (พนักงานจ.doc   21 ม.ย. 65 207
วันที่ : 21 เมษายน 65 View : 329
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :