องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2563


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 63.docx   16 ก.ค. 63 15
  View : 24
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :