ท่านอยากให้อบต.พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ด้านเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
7  58.3%
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3  25%
ด้านทัศนียภาพ
2  16.7%
ด้านสวนสุขภาพ
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  12
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 13:46 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2019 เวลา 00:09 น.