ท่านอยากให้อบต.พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ด้านเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
6  54.5%
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3  27.3%
ด้านทัศนียภาพ
2  18.2%
ด้านสวนสุขภาพ
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  11
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 13:46 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2019 เวลา 15:04 น.