ทอดเทียมโฮมทอดเทียมโฮม (13)
กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 11 กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 11  (12)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน อปพร.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน อปพร. (31)
พิธีมอบอนุบัตรพิธีมอบอนุบัตร"บัณฑิตน้อย"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.วังไชย (12)
ภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2556ภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2556 (16)
ภาพกิจกรรมโครงการบุญทอดเทียมโอม ประจำปี 2556ภาพกิจกรรมโครงการบุญทอดเทียมโอม ประจำปี 2556 (22)
บรรยากาศการประชุมสภาครั้งที่ 1บรรยากาศการประชุมสภาครั้งที่ 1 (8)
การแข่งขันกีฬา อบต.วังไชย ประจำปีงบประมาณ 2557การแข่งขันกีฬา อบต.วังไชย ประจำปีงบประมาณ 2557 (12)
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2557กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2557 (12)
กิจกรรมบุญทอดเทียนโฮม 2557กิจกรรมบุญทอดเทียนโฮม 2557 (12)
พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศ อปท.ดีเด่น ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ปี 2557พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศ อปท.ดีเด่น ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ปี 2557 (5)
พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556 (11)
จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2558-2560)จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2558-2560) (12)
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 (16)
โครงการอบรมวินัยจราจรโครงการอบรมวินัยจราจร (8)
โครงการพัฒนาระบบบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดฯ‏ โครงการพัฒนาระบบบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดฯ‏  (7)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ‏ 2558โครงการวันเด็กแห่งชาติ‏ 2558 (9)
โครงการจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557/2558‏ โครงการจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557/2558‏  (5)
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ  (8)
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557 (10)
โครงการจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558โครงการจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 (7)
โครงการวันผู้สูงอายุและรดน้ำดำหัว ประจำปี 2558โครงการวันผู้สูงอายุและรดน้ำดำหัว ประจำปี 2558 (12)
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ (18)
โครงการศึกษาดูงาน‏ ประจำปี 2558โครงการศึกษาดูงาน‏ ประจำปี 2558 (11)
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ‏ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ‏  (8)
อำเภอยิ่มเคลื่นที่อำเภอยิ่มเคลื่นที่ (11)
ทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวหนองทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวหนอง (19)
แขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (12)
เพิ่มศักยภาพการทำงานของคณะบริหารพนักงานเพิ่มศักยภาพการทำงานของคณะบริหารพนักงาน (10)
การแข่งขันกีฬาวังไชยคัพต้่านภัยยาเสพติด วังไชยคัพ ครั้งที่ 14/2558การแข่งขันกีฬาวังไชยคัพต้่านภัยยาเสพติด วังไชยคัพ ครั้งที่ 14/2558 (14)
ฝึกทบทวนอบรม อปพร.2559ฝึกทบทวนอบรม อปพร.2559 (19)
คลองสวยน้ำใสคลองสวยน้ำใส (10)
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 (9)
ปัจฉิมนิเทศบันฑิตน้อยปัจฉิมนิเทศบันฑิตน้อย (7)
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ (17)
เดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา (10)
Big Cleaning DayBig Cleaning Day (8)
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา (7)
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 (8)
กิจกรรมที่1กิจกรรมที่1 (2)
การแข่งขันกีฬาปีใหม่การแข่งขันกีฬาปีใหม่ (7)
โครงการบัณฑิตน้อยโครงการบัณฑิตน้อย (8)
โครงการคัดแยกขยะโครงการคัดแยกขยะ (8)
ปฐมนิเทศน์ ศพด.ปฐมนิเทศน์ ศพด. (8)
 
Powered by Phoca Gallery