ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 18
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กนิษฐา ฉิมมา 21
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลในการทบทนวแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 กนิษฐา ฉิมมา 32
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 กนิษฐา ฉิมมา 16
5 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ Administrator 27
6 ประกาศอำเภอบรบือ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 กนิษฐา ฉิมมา 21
7 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 กนิษฐา ฉิมมา 24
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยสามัญที่ 2 กนิษฐา ฉิมมา 46
9 ประกาศสภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง ปะรชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ กนิษฐา ฉิมมา 44
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง หลัเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสำหรับประชาชน กนิษฐา ฉิมมา 41
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 21