ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กนิษฐา ฉิมมา -
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กนิษฐา ฉิมมา -
3 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 43
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กนิษฐา ฉิมมา 58
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลในการทบทนวแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 กนิษฐา ฉิมมา 62
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 กนิษฐา ฉิมมา 40
7 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ Administrator 55
8 ประกาศอำเภอบรบือ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 กนิษฐา ฉิมมา 54
9 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 กนิษฐา ฉิมมา 46
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยสามัญที่ 2 กนิษฐา ฉิมมา 66
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 21