องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย  ได้มีโครงการเพื่อเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับโครงการตั้งจุดตรวจพักบริการประชาชนตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ฯ

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช