องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
อ.บรบือ
จ.มหาสารคาม

โทรศัพท์: 043-991021

ข้อมูล: เวลาติดต่อราชการ 8.30-16.30